Getjet.dk
Skibsfører med  stor erfaring inden for det maritime områder. Har bl.a. arbejdet i land som Superintendent i Danmark og  CEO for Vetting og Accident investigation i Japan

Jeg startede min tid til søs som aspirant ved A.P. Møller/Maersk line i 1976. Tog styrmands eksamen i Svendborg 1981, sejlede nogle år i coastere før jeg tog min skibsfører eksamen på Fanø i 1987. Derefter var der en bred vifte af forskellige skibe og skibstyper fra udsejling af færger fra Danmark til Bangladesh / Svitzer / Terkol og endte i 1996 som skibsfører ved Uni-Tankers. Efter godt 2½ år ved Uni-Tankers prøvede jeg en tur i land som skibsinspektør ved Alba Shipping i ca. 2 år, før jeg igen mønstrede ud ved Uni-tankers der i mellemtiden havde fået lidt større tonnage, og var efter en kort tid som overstyrmand tilbage som skibsfører i 16000-22000 ton scenariet.

Var fra 2010 til 2012 bskæftiget i land som selvstændig og CEO ved et japansk kemikalietanksskibs rederi og i 2012 projekt leder ved Hanstholm Havneforum hvor udvikling af kompetancerne for de mindre virksomheder omkring Hanstholm havn var i fokus.

Jeg har igennem tiden også erhvervet uddannelse sideløbende med skibsfarten bl.a.  'indledning til virksomheds økonomi' samt deltaget i alle relevante kurser inden for olie og kemikalie farten foruden kursus i implementering og forståelse af ISM. Og derforuden i min hjemme perioder deltaget i STS operationer og deltaget i forskellige maritime scenarier.

Mit arbejde som skibsfører og primusmotor med implementering af ISM ved Uni-tankers har gjort at jeg har en god indsigt på netop disse områder, samt min tid som skibsinspektør ved Alba Shipping, hvor mit hoved ansvar netop var inden for ISM og Vetting, samt den daglige drift af skibe, gør at jeg har stor indsigt og forståelse af samme.

Foruden mit arbejde som skibsfører har jeg i en årrække været foredragsholder for Foreningen til søfartens fremme, hvor jeg har afhold mere end 200 foredrag, og senest har jeg været censor ved Skagen Skipperskole, samt deltaget i forskellige projekter ved Søfartens arbejdsmiljøråd, bl.a. aktivt medvirkende i publikationen 'Det gode arbejdsliv til søs'.

Getjet.dk
What is my competence?? look here!!
Gert Christensen
Maritime Service
Skodsborgvej 47
9270 Klarup
+45 2152 2625
info@getjet.dk